δωδεκάορτον

0 Comments


Οι δώδεκα σημαντικές γιορτές του λειτουργικού έτους: ο Ευαγγελισμός, η Γέννηση, η Υπαπαντή, η Βάπτιση, η Μεταμόρφωση, η Βαϊοφόρος, η Έγερση του Λαζάρου, η Σταύρωση, η Ανάσταση, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή και η Κοίμηση της Θεοτόκου.

Ευαγγελισμός

23.5 x 18 cm

Γέννηση

23.5 x 18 cm

Υπαπαντή

23.5 x 18 cm

Βάπτηση

23.5 x 18 cm

Μεταμόρφωση

23.5 x 18 cm

 Έγερση

23.5 x 18 cm

Είσοδος

23.5 x 18 cm

Σταύρωση

23.5 x 18 cm

Ανάσταση

23.5 x 18 cm

Ανάληψη

23.5 x 18 cm

Πεντηκοστή

23.5 x 18 cm

Κοίμηση

23.5 x 18 cm


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.